ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

ಆಟೋಪ್ಲೇ ಆಗುವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೊ ಮತ್ತು ಜಾಹಿರಾತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್‌ ಹೇಗೆ?

ಆಟೋಪ್ಲೇ ಆಗುವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೊ ಮತ್ತು ಜಾಹಿರಾತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್‌ ಹೇಗೆ?

Spotlight

Gadget Finder