Tap to Read ➤

15,000ರೂ. ಒಳಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ರೆಡ್ಮಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು!

15,000ರೂ. ಒಳಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ರೆಡ್ಮಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
MUTTHURAJU H M MUTTHURAJU H M
ರೆಡ್ಮಿ 10 ಪವರ್
ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್‌ 10S
ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 11
ರೆಡ್ಮಿ 10 ಪ್ರೈಮ್
ರೆಡ್ಮಿ 11 ಪ್ರೈಮ್‌ 5G