Tap to Read ➤

1990 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳಿವು!

ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್, ಮನರಂಜನಾ ಹಿಟ್ ಕ್ಲಿಪ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಬೀಪರ್‌ಗಳು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು, ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿ.
manju s
ನೋಕಿಯಾ 8210
ಪಾಮ್ ಪೈಲಟ್ಸ್‌
I-ಝೋನ್ ಪಾಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಯಾಕ್ ಬಾಕ್
ಬೀಪರ್ಸ್‌
ಸೆಗಾ ಗೇಮ್ ಗೇರ್
ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್‌ಗಳು