Tap to Read ➤

5000ರೂ. ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್‌ಗಳು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5000ರೂ. ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್‌ಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಿಯಲ್‌ಮಿ ವಾಚ್ 2 ಪ್ರೊ
ರೆಡ್ಮಿ ವಾಚ್
ಅಮಾಜ್‌ಫಿಟ್ ಬಿಪ್ ಲೈಟ್
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಪ್ರೊ x6
ಜೆಬ್ರೋನಿಕ್ಸ್‌ ZEB-FIT4220CH
ಫೈರ್‌ ಬೋಲ್ಟ್ ಥಂಡರ್‌
ನಾಯ್ಸ್‌ ಕಲರ್‌ ಫಿಟ್‌ ಐಕಾನ್ ಬಝ್