Tap to Read ➤

ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ 4G ಡೇಟಾ ವೋಚರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ಗಳು

ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ ಟೆಲಿಕಾಂನ 4G ಡೇಟಾ ವೋಚರ್‌ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ 19ರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ - 1GB ಡೇಟಾ
ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ 58ರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ - 3GB ಡೇಟಾ
ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ 98ರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ - 5GB ಡೇಟಾ
ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ 108ರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ - 6GB ಡೇಟಾ
ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ 118ರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ - 12GB ಡೇಟಾ
ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ 148ರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ - 15GB ಡೇಟಾ
ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ 296ರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ - 25GB ಡೇಟಾ