Tap to Read ➤

ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಮಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌

ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕೆಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಮಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಲಿಸ್ಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Manthesh
ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ 899ರೂ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್
ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ 649ರೂ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್
ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ 755ರೂ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್
ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ 2998ರೂ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್
ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ 756ರೂ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್
ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ 2997ರೂ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್
ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ