Tap to Read ➤

ಗ್ರಾಹಕರೇ, ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ!

ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ ಮತ್ತು ವಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಗ್ರಾಹಕರೇ, ರೀಚಾರ್ಜ್‌ಗೆ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಮನಿಸಿ
ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ 449ರೂ. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌
ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ 599ರೂ. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌
ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ 699ರೂ. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌
ವಿ ಟೆಲಿಕಾಂ 901ರೂ. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್
ವಿ ಟೆಲಿಕಾಂ 599ರೂ. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌
ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ 839ರೂ. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌
ವಿ ಟೆಲಿಕಾಂ 719ರೂ. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್