Tap to Read ➤

ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಟಾಪ್‌ 5 ಪೆನ್‌ಡ್ರೈವ್‌!

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀವು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 5 ಪೆನ್‌ಡ್ರೈವ್‌ಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Manthesh mb
ಲೆಕ್ಸರ್‌ 64GB USB 2.0
ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿ 32GB
ಕಿಂಗ್‌ಸ್ಟನ್‌ ಡಾಟಾ ಟ್ರಾವೆಲರ್‌ ಎಕ್ಸೋಡಿಯಾ
ಸ್ಯಾನ್‌ಡಿಸ್ಕ್‌ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಡ್ಯುಯಲ್‌ 32GB
ಸ್ಯಾನ್‌ಡಿಸ್ಕ್‌ ಅಲ್ಟ್ರಾ USB 3.0 ಪೆನ್‌ಡ್ರೈವ್‌
ಹೆಚ್‌ಪಿ v222w 64GB USB 2.0