Tap to Read ➤

3000ರೂ. ಒಳಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್‌ಗಳು!

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3000ರೂ. ಒಳಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್‌ಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
MUTTHURAJU H M MUTTHURAJU H M
ನಾಯ್ಸ್ ಕಲರ್‌ಫಿಟ್ ಪ್ರೊ 4
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊ X6
ಜೆಬ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ZEB-FIT4220CH
ಫೈರ್-ಬೋಲ್ಟ್ ಟಾಕ್‌
ನಾಯ್ಸ್‌ಫಿಟ್‌ ಆಕ್ಟಿವ್‌
ಫೈರ್-ಬೋಲ್ಟ್ ಬೀಸ್ಟ್
ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಟೆಕ್‌ಲೈಫ್‌ ವಾಚ್ S100
ಪೆಬ್ಬಲ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್
ಫೈರ್-ಬೋಲ್ಟ್ ನಿಂಜಾ ಕಾಲ್ ಪ್ರೊ ಪ್ಲಸ್
ನಾಯ್ಸ್ ಕಲರ್‌ಫಿಟ್ ಪಲ್ಸ್ ಗೋ ಬಜ್