Tap to Read ➤

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್‌ಗಳು

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಹಿಳೆರಿಗಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೀಚರ್ಸ್‌ ಇರುವ ವಾಚ್‌ಗಳಿವು.
manju s
ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಸೀರಿಸ್‌ 7
ಫಿಟ್‌ಬಿಟ್ ಸೆನ್ಸ್
ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ವಾಚ್ 4
ಮೊಬ್ವೊಯ್ ಟಿಕ್ವಾಚ್ E3
ಆಪಲ್ ವಾಚ್ SE
ಫಾಸಿಲ್‌ ಜನ್ 6
ಗಾರ್ಮಿನ್ ಲಿಲಿ (Garmin Lily)