Tap to Read ➤

ವಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಸದ್ಯ ಇವೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ಗಳು!

ವಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಸದ್ಯ ಇವೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ಗಳು!
ವಿ ಟೆಲಿಕಾಂನ 479ರೂ. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್
ವಿ ಟೆಲಿಕಾಂನ 599ರೂ. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್
ವಿ ಟೆಲಿಕಾಂನ 719ರೂ. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್
ವಿ ಟೆಲಿಕಾಂನ 1499ರೂ. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್
ವಿ ಟೆಲಿಕಾಂನ 2899ರೂ. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್
ವಿ ಟೆಲಿಕಾಂನ 3099ರೂ. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್