Tap to Read ➤

BSNLನ ಈ ಅಗ್ಗದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಡೇಟಾ!

ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಈ ಅಗ್ಗದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ 18ರೂ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್
ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ 29ರೂ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್
ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ 94ರೂ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್
ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ 184ರೂ. ಯೋಜನೆ
ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ 185ರೂ. ಯೋಜನೆ
ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ 186ರೂ. ಯೋಜನೆ
ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ 199ರೂ. ಯೋಜನೆ
ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ 347ರೂ. ಯೋಜನೆ