Tap to Read ➤

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೈಡ್‌ ಮಾಡಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನು ಇತರರಿಂದ ಮರೆಮಾಡಲು ಈ ಕ್ರಮ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
ಮೇಲಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ,
ನಂತರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
ಗೌಪ್ಯತೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
ನಂತರ ಸ್ಟೋರಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
ಹೈಡ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಫ್ರಾಮ್‌ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ನೀವು ಬಯಸುವ ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
ನಂತರ ಮುಗಿದಿದೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.