Tap to Read ➤

ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಾಯ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್‌ಗಳು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಗ್ಗದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪೆನಿಯಾದ ನಾಯ್ಸ್‌ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್‌ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ningarajuc ningarajuc
ನಾಯ್ಸ್ ಕಲರ್‌ಫಿಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್
ನಾಯ್ಸ್ ಕಲರ್‌ಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್
ನಾಯ್ಸ್ ಕಲರ್‌ಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ 2 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್
ನಾಯ್ಸ್ ಕಲರ್‌ಫಿಟ್ ಬ್ರಿಯೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್
ನಾಯ್ಸ್ ಕಲರ್‌ಫಿಟ್ ಪಲ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್
ನಾಯ್ಸ್‌ ನಾಯ್ಸ್‌ಫಿಟ್‌ ಕೋರ್ 2 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್
ನಾಯ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್-ಫಿಟ್ 2 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್