Tap to Read ➤

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಾಂಚ್‌ ಆದ ಮಿರರ್‌ಲೆಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು

ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಿರರ್‌ಲೆಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅದರಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಾಂಚ್‌ ಆದ ಪ್ರಮುಖ ಮಿರರ್‌ಲೆಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲಿಸ್ಟ್‌ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.
ningarajuc ningarajuc
ಪ್ಯಾನಾಸೋನಿಕ್ ಲುಮಿಕ್ಸ್ S5 24MP
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
ಸೋನಿ ಆಲ್ಫಾ ILCE-6600 24.2 MP
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
ಕ್ಯಾನನ್ EOS R10 24.2 MP
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
ಫ್ಯೂಜಿಫಿಲ್ಮ್ X-T4 26MP
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
ನಿಕಾನ್ Z30 20.9MP
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
ಒಲಿಂಪಸ್ ಪೆನ್ E-PL10 16MP
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
ಪ್ಯಾನಾಸೋನಿಕ್ ಲುಮಿಕ್ಸ್GH5 II
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017