Tap to Read ➤

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆದ ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್‌ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು

ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್‌ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಾಂಚ್‌ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ningarajuc ningarajuc
ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್‌ 10T
ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್‌ ನಾರ್ಡ್ CE 2 5G
ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್‌ ನಾರ್ಡ್ 2T 5G
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್‌10R
ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್‌10 ಪ್ರೊ
ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್‌ 9RT
ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್‌ ನಾರ್ಡ್‌ 2