Tap to Read ➤

20,000ರೂ. ಒಳಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಟಿವಿಗಳು!

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 20,000ರೂ. ಒಳಗೆ ದೊರೆಯುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಟಿವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
MUTTHURAJU H M MUTTHURAJU H M
ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ 80 cm ಹೆಚ್‌ಡಿ ರೆಡಿ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಟಿವಿ
ಮಿ 5A 80 cm ಹೆಚ್‌ಡಿ ರೆಡಿ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ
Vu 108 cm ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹೆಚ್‌ಡಿ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಟಿವಿ
ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ 80 cm ಹೆಚ್‌ಡಿ ರೆಡಿ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಟಿವಿ
ಮಿ 5A ಪ್ರೊ 80 cm ಹೆಚ್‌ಡಿ ರೆಡಿ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಟಿವಿ