Tap to Read ➤

ಟಾಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ EV ಕಾರ್ ಲಿಸ್ಟ್‌

ಸದ್ಯ EV ಕಾರ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
manju s
ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ EV
ಟಾಟಾ ಟಿಗೋರ್ EV
ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ EV ಪ್ರೈಮ್
ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ EV ಮ್ಯಾಕ್ಸ್