Tap to Read ➤

ಟಾಪ್‌ 7 ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಈ 7 ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಟಾಪ್ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್
ಎಥೆರಿಯಂ
ಟೆಥರ್
ಬೈನಾನ್ಸ್ ಕಾಯಿನ್
ನೋಲಾನಾ
ಕಾರ್ಡಾನೊ
ಟೆರಾ (ಲೂನಾ)