Tap to Read ➤

ಡಿಸ್ನಿ+ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದ ಟಾಪ್‌ ವಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್‌!

ವಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಓಟಿಟಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಲಭ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಲಿಸ್ಟ್‌.
manju s
ವಿ ಟೆಲಿಕಾಂ 151ರೂ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್
ವಿ ಟೆಲಿಕಾಂ 399ರೂ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್
ವಿ ಟೆಲಿಕಾಂ 499ರೂ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್
ವಿ ಟೆಲಿಕಾಂ 601ರೂ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್
ವಿ ಟೆಲಿಕಾಂ 901ರೂ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್
ವಿ ಟೆಲಿಕಾಂ 1066ರೂ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್