ದಂಗುಬಡಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಸೆಲ್ಫೀ ಫೋಟೋಗಳು

By Shwetha

  ಸೆಲ್ಫೀಗಳ ಕಮಾಲಿನ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಲು ನೀವು ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ಹೌದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆಯುವ ಸೆಲ್ಫೀಗಿಂತಲೂ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡುಕವನ್ನೇ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

  ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಾಹಸೀ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು ತಾವು ಮಾಡುವ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗನ್ನೂ ತೊರೆದು ಮೈನಡುಗಿಸುವ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಪರ್ವತದ ಮೇಲಿನಿಂದ, ಅಂಚಿನಿಂದ ಹಾರುತ್ತಾ ಜಿಗಿಯುತ್ತಾ ಸೆಲ್ಫೀ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪವಾಡ ಪುರುಷರೇ.

  ಹೊಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಸಂತಸಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಾಹಸೀ ಸೆಲ್ಫೀ ಕಮಾಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನೀವೂ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಂಗುಬಡಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಸೆಲ್ಫೀ ಫೋಟೋಗಳು.

  ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಗಿಜ್ಬಾಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ

  #1

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #2

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #3

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #4

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #5

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #6

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #7

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #8

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #9

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #10

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #11

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #12

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #13

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #14

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #15

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #16

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #17

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #18

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #19

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #20

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #21

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #22

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #23

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #24

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #25

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #26

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #27

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #28

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #29

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #30

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #31

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #32

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #33

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #34

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #35

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  #36

  ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

  ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಗಿಜ್ಬಾಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ

  English summary
  This article tells about Adventure selfies which make you fall in fear.
  Opinion Poll

  ಇಡೀ ದಿನದ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿಿ- Kannada Gizbot

  Notification Settings X
  Time Settings
  Done
  Clear Notification X
  Do you want to clear all the notifications from your inbox?
  Settings X
  X
  We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Gizbot sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Gizbot website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more