ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರೂ.20ಕ್ಕೆ 1 GB ಡೇಟಾ: 4G ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಸಿಮ್‌ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೇ ಹೇಗೆ..?

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರೂ.20ಕ್ಕೆ 1 GB ಡೇಟಾ: 4G ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಸಿಮ್‌ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೇ ಹೇಗೆ..?

Spotlight

Gadget Finder