ಡೈನೋಸಾರ್‌ ವಿಮಾನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?

Written By:

ವಿಮಾನಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೈನೋಸಾರ್‌ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನಗಳು ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಬಹುದು. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌‌ ಬದಲಾಗಿ ಹಾರುವ ತಟ್ಟೆಯಂತಿರುವ ಮಿನಿ ವಿಮಾನಗಳು ತಯಾರಾಗಬಹುದು.

ಹೌದು .ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌‌ನ ಕಲಾವಿದರೊಬ್ಬರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿಮಾನದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾದರಿಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರೂ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಒಂದು ಭೇಷ್‌ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ತಟ್ಟೆ,ಡೈನೋಸಾರ್‌‌, ಕೋಳಿ,ಡಾಲ್ಫಿನ್‌‌ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾ‌ಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೇಗಿದೆ ಈ ವಿಮಾನಗಳು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೆ ಪುಟವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ.

ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಗಿಝ್‌‌ಬಾಟ್‌‌ನ್ನು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ Like ಮಾಡಿ, ಟ್ವೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ Follow ಮಾಡಿ‌.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಗಿಜ್‌ಬಾಟ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ
 ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು

ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು

ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು


ವಿನ್ಯಾಸ:ಅಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಡಿ

 ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು

ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು

ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು


ವಿನ್ಯಾಸ:ಅಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಡಿ

 ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು

ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು

ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು


ವಿನ್ಯಾಸ:ಅಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಡಿ

 ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು

ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು

ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು


ವಿನ್ಯಾಸ:ಅಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಡಿ

 ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು

ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು

ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು


ವಿನ್ಯಾಸ:ಅಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಡಿ

 ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು

ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು

ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು


ವಿನ್ಯಾಸ:ಅಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಡಿ

 ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು

ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು

ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು


ವಿನ್ಯಾಸ:ಅಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಡಿ

 ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು

ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು

ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು


ವಿನ್ಯಾಸ:ಅಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಡಿ

 ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು

ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು

ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು


ವಿನ್ಯಾಸ:ಅಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಡಿ

 ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು

ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು

ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು


ವಿನ್ಯಾಸ:ಅಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಡಿ

 ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು

ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು

ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು


ವಿನ್ಯಾಸ:ಅಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಡಿ

 ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು

ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು

ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು


ವಿನ್ಯಾಸ:ಅಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಡಿ

 ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು

ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು

ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು


ವಿನ್ಯಾಸ:ಅಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಡಿ

 ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು

ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು

ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು


ವಿನ್ಯಾಸ:ಅಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಡಿ

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಗಿಜ್‌ಬಾಟ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ
Please Wait while comments are loading...
Opinion Poll

Social Counting

ಇಡೀ ದಿನದ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿಿ- Kannada Gizbot