Subscribe to Gizbot

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಗೆಯ ಬುಗ್ಗೆಯನ್ನರಳಿಸುವ ಬಂಬಾಟ್ ಫೋಟೋ

Written By:

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅತಿ ಮಾನವರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಿತ್ರ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಕೂಡ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಜನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತೆ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಹೌದು ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಂಗನಾಟವಾಡುವ ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನಾವು ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇವರು ನಾನಾ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗೆ ಫೋಸ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಫನ್ನೀ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಕೂಡ ಮೋಜಿನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚು ಮೋಜಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ.

ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೋಜನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಈ ಹಾಸ್ಯ ಫೋಟೋಗಳ ಕಲರವ ಇದೋ ಇಲ್ಲಿ

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಗಿಜ್‌ಬಾಟ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ
ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#1

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#2

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#3

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#4

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#5

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#6

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#7

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#8

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#9

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#10

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#11

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#12

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#13

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#14

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#15

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#16

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#17

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#18

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#19

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#20

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#21

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#22

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#23

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#24

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#25

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#26

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#27

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#28

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#29

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#30

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#31

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#32

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#33

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#34

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#35

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#36

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#37

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#38

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#39

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

#40

ಫೋಟೋ ಬಾಂಬ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಗಿಜ್‌ಬಾಟ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ
Read more about:
English summary
This article tells about photo bomb stories which is making more fun.
Opinion Poll

Social Counting

ಇಡೀ ದಿನದ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿಿ- Kannada Gizbot