ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ರಿಯಲ್‌ ಫೋಟೋ

By Ashwath
|

ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ.ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್‌ ಆಗಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ. ಇವನನ್ನು ನೀವು ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್‌ ಕಲಾವಿದ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್‌ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಿರಿ. ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರಿಸಿ ಹೊಸದೊಂದು ಫೋಟೋ ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯೂ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದವನು ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್‌ನ ಕಲಾವಿದ ಬೆನ್‌ ಹೇನ್.

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ತಿರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯವಂತೆ ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸದೊಂದು ಅರ್ಥ ಬರುವಂತೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಬೆನ್‌ ಹೇನ್. ವಾಸ್ತವತೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಬೆನ್‌ಹೆನ್‌ ಫೋಟೋಗಳು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್‌ಗಳು,ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಬೆನ್‌ ಹೇನ್ ಬಿಡಿಸಿದ ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೋಟೋಗಳಿವೆ. ಒಂದೊಂದೆ ಪುಟ ತಿರುಗಿಸಿ ಬೆನ್‌ಹಿನ್‌ ರೂಪಸಿದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 5 ಬಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್‌ ವೆಚ್ಚದ ಆಪಲ್‌ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

Most Read Articles
Best Mobiles in India

ಉತ್ತಮ ಫೋನ್‌ಗಳು

ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Gizbot sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Gizbot website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more