ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಈ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಟಿವಿಗಳು

|

ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯೂ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಮುಂದಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಈ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಟಿವಿಗಳು

ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಯೂ ಮುಂದಿದೆ.

Vu 102cm (40 ಇಂಚಿನ) FHD LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ (H40K311) 

Vu 102cm (40 ಇಂಚಿನ) FHD LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ (H40K311) 

ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ: ರೂ 20,999

ವಿಶೇಷತೆ:

- 16 W ಸ್ಪೀಕರ್ ಔಟ್ಪುಟ್: ಶಕ್ತಿಯುತ ಸೌಂಡ್

- 1920 x 1080 FHD - ಅತ್ಯುನ್ನತ ಬ್ಲೂರೇ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

- 60 Hz: ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

- 2 x HDMI: ಸೆಟಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ಸೋಲ್ ಗಳಿಗೆ

- 1 x USB: ಡ್ರೈವರ್

LG 80cm (32 ಇಂಚಿನ) HD ರೆಡಿ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 

LG 80cm (32 ಇಂಚಿನ) HD ರೆಡಿ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 

ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ: ರೂ 22,999

ವಿಶೇಷತೆ:

- 20 W ಸ್ಪೀಕರ್ ಔಟ್ಪುಟ್

- 1366 x 786 HD - ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ

- 60 Hz: ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

- 2 x HDMI: ಸೆಟಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ಸೋಲ್ ಗಳಿಗೆ

- 1 x USB: ಡ್ರೈವರ್

TCL 80cm (32 ಇಂಚಿನ) HD ರೆಡಿ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ

TCL 80cm (32 ಇಂಚಿನ) HD ರೆಡಿ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ

ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ: ರೂ 15,900

ವಿಶೇಷತೆ:

- 10 W ಸ್ಪೀಕರ್ ಔಟ್ಪುಟ್

- 1366 x 786 HD - ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ

- 60 Hz: ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

- 3 x HDMI: ಸೆಟಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ಸೋಲ್ ಗಳಿಗೆ

- 1 x USB: ಡ್ರೈವರ್

Vu ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ 109cm (43 ಇಂಚಿನ) FHD LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 

Vu ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ 109cm (43 ಇಂಚಿನ) FHD LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 

ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ: ರೂ 27,790

ವಿಶೇಷತೆ:

- 20 W ಸ್ಪೀಕರ್ ಔಟ್ಪುಟ್: ಶಕ್ತಿಯುತ ಸೌಂಡ್

- 1920 x 1080 FHD - ಅತ್ಯುನ್ನತ ಬ್ಲೂರೇ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

- 60 Hz: ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

- 3 x HDMI: ಸೆಟಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ಸೋಲ್ ಗಳಿಗೆ

- 2 x USB: ಡ್ರೈವರ್

Vu ಐಕಾನಿಯಮ್ 109cm (43 ಇಂಚಿನ) ಆಲ್ಟ್ರಾ HD LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ (4K)

Vu ಐಕಾನಿಯಮ್ 109cm (43 ಇಂಚಿನ) ಆಲ್ಟ್ರಾ HD LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ (4K)

ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ: ರೂ 29,999

ವಿಶೇಷತೆ:

- 20 W ಸ್ಪೀಕರ್ ಔಟ್ಪುಟ್: ಶಕ್ತಿಯುತ ಸೌಂಡ್

- 3840 x 2160 ಆಲ್ಟ್ರಾ HD - ಅತ್ಯುನ್ನತ ಬ್ಲೂರೇ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

- 60 Hz: ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

- 3 x HDMI: ಸೆಟಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ಸೋಲ್ ಗಳಿಗೆ

- 2 x USB: ಡ್ರೈವರ್

ಕೋಡ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ 80cm (32 ಇಂಚಿನ) HD ರೆಡಿ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 

ಕೋಡ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ 80cm (32 ಇಂಚಿನ) HD ರೆಡಿ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 

ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ: ರೂ 13,999

ವಿಶೇಷತೆ:

- 20 W ಸ್ಪೀಕರ್ ಔಟ್ಪುಟ್

- 1366 x 786 HD - ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ

- 60 Hz: ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

- 2 x HDMI: ಸೆಟಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ಸೋಲ್ ಗಳಿಗೆ

- 2 x USB: ಡ್ರೈವರ್

MI (32 ಇಂಚಿನ) HD ರೆಡಿ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 

MI (32 ಇಂಚಿನ) HD ರೆಡಿ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 

ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ: ರೂ 13,999

ವಿಶೇಷತೆ:

- 20 W ಸ್ಪೀಕರ್ ಔಟ್ಪುಟ್

- 1366 x 786 HD - ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ

- 60 Hz: ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

- 3 x HDMI: ಸೆಟಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ಸೋಲ್ ಗಳಿಗೆ

- 2 x USB: ಡ್ರೈವರ್

Mi (43 ಇಂಚಿನ) LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 

Mi (43 ಇಂಚಿನ) LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 

ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ: ರೂ.22,999

ವಿಶೇಷತೆ:

- 20 W ಸ್ಪೀಕರ್ ಔಟ್ಪುಟ್

- 1920 x 1080 FHD - ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ

- 60 Hz: ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

- 3 x HDMI: ಸೆಟಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ಸೋಲ್ ಗಳಿಗೆ

- 3 x USB: ಡ್ರೈವರ್

ಥ್ಯಾಮ್ಸನ್ B9 ಪ್ರೋ 40 ಇಂಚಿನ FHD ರೆಡಿ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 

ಥ್ಯಾಮ್ಸನ್ B9 ಪ್ರೋ 40 ಇಂಚಿನ FHD ರೆಡಿ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 

ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ: ರೂ 19,999

ವಿಶೇಷತೆ:

- 20 W ಸ್ಪೀಕರ್ ಔಟ್ಪುಟ್

- 1920 x 1080 FHD - ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ

- 60 Hz: ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

- 3 x HDMI: ಸೆಟಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ಸೋಲ್ ಗಳಿಗೆ

- 2 x USB: ಡ್ರೈವರ್

Most Read Articles
Best Mobiles in India

English summary
Best Smart TVs (32, 49, 55 inches) you can buy in India under Rs. 30,000. To know more this visit kannada.gizbot.com

ಉತ್ತಮ ಫೋನ್‌ಗಳು

ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Gizbot sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Gizbot website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more