ದುಃಖವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ಸಂತಸ ಹೂ ನಗು ಅರಳಿಸಿ

By Shwetha

  ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ನಮಗೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಹುರುಪನ್ನು ಕೊಡುವ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಈ ಸ್ಥೈರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಅತೀ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವುದು.

  ಬಾಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಹೂವಿನ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ ದುಃಖದಲ್ಲೂ ನಗುವಿನ ಬುಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಲು ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಹೇಗೆ ನಾಣ್ಯದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತೆ ಬಾಳಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ತೋರುತ್ತದೋ ಅಂತೆಯೇ ನೆಮ್ಮದಿಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೆಲವೊಂದು ರಸನಿಮಿಷಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

  ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನವನ್ನು ಹಗುರಾಗಿಸುವ ದುಃಖವನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅತೀ ಅಗತ್ಯ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಲೈಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮನಕೆ ಸಂತಸವನ್ನು ನೀಡುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿ ದುಃಖವನ್ನು ದೂರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

  ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಗಿಜ್ಬಾಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ

  #1

  ಸೂಪರ್ ಫೋಟೋ

  #2

  ಮೋಜಿನ ಫೋಟೋ

  #3

  ದುಃಖವನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #4

  ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಈ ಮಹಿಳೆ

  #5

  ಫನ್ನೀ ಫೋಟೋ

  #6

  ಹಿತಕಾರಿ ಈ ಫೋಟೋ

  #7

  ಸಾಹಸಿ

  #8

  ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಿಕ್

  #9

  ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಿಕ್

  #10

  ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಿಕ್

  #11

  ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಿಕ್

  #12

  ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಿಕ್

  #13

  ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಿಕ್

  #14

  ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಿಕ್

  #15

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #16

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #17

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #18

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #19

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #20

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #21

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #22

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #23

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #24

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #25

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #26

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #27

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #28

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #29

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #30

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #31

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #32

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #33

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #34

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #35

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #36

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #37

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #38

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #39

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #40

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #41

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #42

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #43

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #44

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #45

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #46

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #47

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #48

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #49

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #50

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #51

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #52

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #53

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #54

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #55

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #56

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #57

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #58

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #59

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #60

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #61

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #62

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #63

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #64

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  #65

  ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಫೋಟೋ

  ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಗಿಜ್ಬಾಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ

  Read more about:
  English summary
  This article tells about Social media more funny and enjoyment kind of photos.
  Opinion Poll

  ಇಡೀ ದಿನದ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿಿ- Kannada Gizbot

  X
  We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Gizbot sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Gizbot website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more