Subscribe to Gizbot

ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

Posted By: Vijeth
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಗಿಜ್‌ಬಾಟ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿ

ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಲಂಡನ್‌ ಕಚೇರಿ

ಲಂಡನ್‌ ಕಚೇರಿ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಸ್ಟೋಕೋಮ್‌ ಕಚೇರಿ (ಸ್ವೀಡನ್‌)

ಸ್ಟೋಕೋಮ್‌ ಕಚೇರಿ (ಸ್ವೀಡನ್‌)
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಝೂರಿಚ್‌ ಕಚೇರಿ

ಝೂರಿಚ್‌ ಕಚೇರಿ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಡುಬ್ಲಿನ್‌ ಕಚೇರಿ (ಐರ್ಲೆಂಡ್‌)

ಡುಬ್ಲಿನ್‌ ಕಚೇರಿ (ಐರ್ಲೆಂಡ್‌)
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಲಂಡನ್‌ ಕಚೇರಿ

ಲಂಡನ್‌ ಕಚೇರಿ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿ

ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಝೂರಿಚ್‌ ಕಚೇರಿ

ಝೂರಿಚ್‌ ಕಚೇರಿ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಪ್ಲಾಂಜ್‌ ಕಚೇರಿ (ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್‌)

ಪ್ಲಾಂಜ್‌ ಕಚೇರಿ (ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್‌)
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಪ್ಲಾಂಜ್‌ ಕಚೇರಿ (ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್‌)

ಪ್ಲಾಂಜ್‌ ಕಚೇರಿ (ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್‌)
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿ

ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಝೂರಿಚ್‌ ಕಚೇರಿ

ಝೂರಿಚ್‌ ಕಚೇರಿ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಝೂರಿಚ್‌ ಕಚೇರಿ

ಝೂರಿಚ್‌ ಕಚೇರಿ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಝೂರಿಚ್‌ ಕಚೇರಿ

ಝೂರಿಚ್‌ ಕಚೇರಿ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಲಂಡನ್‌ ಕಚೇರಿ

ಲಂಡನ್‌ ಕಚೇರಿ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಥೈವಾನ್‌ ಕಚೇರಿ

ಥೈವಾನ್‌ ಕಚೇರಿ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಝೂರಿಚ್‌ ಕಚೇರಿ

ಝೂರಿಚ್‌ ಕಚೇರಿ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಮೌಂಟೇನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ

ಮೌಂಟೇನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಗೂಗಲ್‌ ಬೀಜಿಂಗ್‌

ಗೂಗಲ್‌ ಬೀಜಿಂಗ್‌
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಸ್ಟೋಕೋಮ್‌ ಕಚೇರಿ (ಸ್ವೀಡನ್‌)

ಸ್ಟೋಕೋಮ್‌ ಕಚೇರಿ (ಸ್ವೀಡನ್‌)
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಗೂಗಲ್‌ ಆಮ್ಸ್ಟರ್‌ಡ್ಯಾಮ್‌

ಗೂಗಲ್‌ ಆಮ್ಸ್ಟರ್‌ಡ್ಯಾಮ್‌
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಜಪಾನ್‌ ಕಚೇರಿ

ಜಪಾನ್‌ ಕಚೇರಿ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಗೂಗಲ್‌ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ ಸಿಟಿ

ಗೂಗಲ್‌ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ ಸಿಟಿ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಝೂರಿಚ್‌ ಕಚೇರಿ

ಝೂರಿಚ್‌ ಕಚೇರಿ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಸಿಡ್ನಿ ಕಚೇರಿ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)

ಸಿಡ್ನಿ ಕಚೇರಿ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಝೂರಿಚ್‌ ಕಚೇರಿ

ಝೂರಿಚ್‌ ಕಚೇರಿ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಥೈವಾನ್‌ ಕಚೇರಿ

ಥೈವಾನ್‌ ಕಚೇರಿ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಥೈವಾನ್‌ ಕಚೇರಿ

ಥೈವಾನ್‌ ಕಚೇರಿ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಝೂರಿಚ್‌ ಕಚೇರಿ

ಝೂರಿಚ್‌ ಕಚೇರಿ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಗೂಗಲ್‌ ಆಮ್ಸ್ಟರ್‌ಡ್ಯಾಮ್‌

ಗೂಗಲ್‌ ಆಮ್ಸ್ಟರ್‌ಡ್ಯಾಮ್‌
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಸಿಡ್ನಿ ಕಚೇರಿ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)

ಸಿಡ್ನಿ ಕಚೇರಿ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಮೌಂಟೇನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ

ಮೌಂಟೇನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಜಪಾನ್‌ ಕಚೇರಿ

ಜಪಾನ್‌ ಕಚೇರಿ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಮೌಂಟೇನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ

ಮೌಂಟೇನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಜಪಾನ್‌ ಕಚೇರಿ

ಜಪಾನ್‌ ಕಚೇರಿ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಗೂಗಲ್‌ ಆಮ್ಸ್ಟರ್‌ಡ್ಯಾಮ್‌

ಗೂಗಲ್‌ ಆಮ್ಸ್ಟರ್‌ಡ್ಯಾಮ್‌
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಗೂಗಲ್‌ ಬೀಜಿಂಗ್‌

ಗೂಗಲ್‌ ಬೀಜಿಂಗ್‌
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಥೈವಾನ್‌ ಕಚೇರಿ

ಥೈವಾನ್‌ ಕಚೇರಿ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಮೌಂಟೇನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ

ಮೌಂಟೇನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಮೌಂಟೇನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ

ಮೌಂಟೇನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಝೂರಿಚ್‌ ಕಚೇರಿ

ಝೂರಿಚ್‌ ಕಚೇರಿ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಜಪಾನ್‌ ಕಚೇರಿ

ಜಪಾನ್‌ ಕಚೇರಿ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಮೌಂಟೇನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ

ಮೌಂಟೇನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಗೂಗಲ್‌ ಬೀಜಿಂಗ್‌

ಗೂಗಲ್‌ ಬೀಜಿಂಗ್‌
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಮೌಂಟೇನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ

ಮೌಂಟೇನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಥೈವಾನ್‌ ಕಚೇರಿ

ಥೈವಾನ್‌ ಕಚೇರಿ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಸ್ಪೇಯ್ನ್‌ ಕಚೇರಿ

ಸ್ಪೇಯ್ನ್‌ ಕಚೇರಿ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಥೈವಾನ್‌ ಕಚೇರಿ

ಥೈವಾನ್‌ ಕಚೇರಿ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಥೈವಾನ್‌ ಕಚೇರಿ

ಥೈವಾನ್‌ ಕಚೇರಿ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಜಪಾನ್‌ ಕಚೇರಿ

ಜಪಾನ್‌ ಕಚೇರಿ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಗೂಗಲ್‌ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ ಸಿಟಿ

ಗೂಗಲ್‌ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ ಸಿಟಿ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಗೂಗಲ್‌ ಮಾಸ್ಕೋ

ಗೂಗಲ್‌ ಮಾಸ್ಕೋ
ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ!

ಝೂರಿಚ್‌ ಕಚೇರಿ

ಝೂರಿಚ್‌ ಕಚೇರಿ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಗಿಜ್‌ಬಾಟ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ

ಸರ್ಚ್‌ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗೂಗಲ್‌ವಿಶ್ವದ ಬೃಹತ್‌ ಸರ್ಚ್‌ ಇಂಜಿನ್‌ ಅಂದರೆ ಹುಡುಕುತಾಣ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಬೃಹತ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಾ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂತಹ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲಡೆ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನಯ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಅಂದಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಗೂಗಲ್‌ ತನ್ನಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಂತಯೇ ತನ್ನಯ ಕಚೇರಿಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಕೂಡಾ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಚೇರಿಗಳೂ ಕೂಡಾ ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗೂಗಲ್‌ ತನ್ನಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜಿಮ್‌, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌, ಯೋಗಾ, ಏರೋಬಿಕ್ಸ್‌, ಸ್ಪಾ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್‌ ಪೂಲ್‌, ಮಾಸಾಜ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೇವತ ತನ್ನಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ತನ್ನಯ ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದೇ ಇಂದು ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಗೂಗಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಚೇರೆಇಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಗೂಗಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಛೇರಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ, ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಂದಹಾಗೆ ಗಿಜ್ಬಾಟ್‌ ಇಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿನ ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಗಳ ಪಿಕ್ಚರ್‌ ಗ್ಯಾಲರಿ ತಂದಿದ್ದು, ನೀವೂ ಕೂಡಾ ಒಮ್ಮೆ ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಯ ಒಳ ಹೊಕ್ಕು ಆದರ ಆನಂದ ಪಡೆಯಿರಿ. ನಂತರ ನಿಮಗೂ ಕೂಡಾ ಗೂಗಲ್‌ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆಸೆಯಾದಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇ ಪಡುವಹಾಗಿಲ್ಲ..!!!

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ..?

Opinion Poll

Social Counting

ಇಡೀ ದಿನದ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿಿ- Kannada Gizbot