ಈ 37 ಆರೋಗ್ಯದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು ನಕಲಿ- ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆ

|

ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ನಕಲಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು ವೆಬ್ ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವುದು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಲವು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಹಣ ಮಾಡುವ ಇಲ್ಲವೇ ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಿಸುವು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳಿವು. ಈ ರೀತಿಯ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳಿಂದ ಜನರು ಮೋಸಹೋಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೆಲವು ಫೇಕ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಈ 37 ಆರೋಗ್ಯದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು ನಕಲಿ- ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಫೇಕ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳಿವೆ. ಇಮೇಲ್ಸ ವಾಟ್ಸ್ ಆಪ್, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಸ್, ಜಾಬ್ ಅಪ್ ಡೇಟ್, ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಚಾನಲ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯ ಕೆಲವು ಯೋಜನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು, ವೆಬೈ ಸೈಟ್ ಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಚಾನಲ್ಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ಸ್, ಜಾಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕೆಲವು 37 ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ದೀಪಾವಳಿ(Deepawali)

ದೀಪಾವಳಿ(Deepawali)

ಇದು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ URLಆಗಿದೆ.

7th ಪೇ ಕಮ್ಮಿಷನ್ ಇನ್ಫೋ

7th ಪೇ ಕಮ್ಮಿಷನ್ ಇನ್ಫೋ

ಇದು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ URL ಆಗಿದೆ.

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್

ಇದು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ URLಆಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಕ್ರೀಮ್

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಕ್ರೀಮ್

ಇದು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ URLಆಗಿದೆ.

ಇಂಡಿಯಾಮಾರ್ಟ್

ಇಂಡಿಯಾಮಾರ್ಟ್

ಇದು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ URLಆಗಿದೆ.

ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಯೋಜ್ನಾ (Govt-Yojna)

ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಯೋಜ್ನಾ (Govt-Yojna)

ಇದು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ URLಆಗಿದೆ.

ಕಿಕಲಿ.ಇನ್

ಕಿಕಲಿ.ಇನ್

ಇದು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ URLಆಗಿದೆ.

 ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್.ನೆಟ್

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್.ನೆಟ್

ಇದು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ URLಆಗಿದೆ.

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ (Ayushmanbhaarat)

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ (Ayushmanbhaarat)

ಇದು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ URLಆಗಿದೆ.

ಮೇರಾ ಪಿಎಂಜಯ್(Mera Pmjay)

ಮೇರಾ ಪಿಎಂಜಯ್(Mera Pmjay)

ಇದು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ URLಆಗಿದೆ.

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಜನಾ

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಜನಾ

ಇದು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ URLಆಗಿದೆ.

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ (Aayushmanbharat)

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ (Aayushmanbharat)

ಇದು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ URLಆಗಿದೆ.

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನಾಸ್

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನಾಸ್

ಇದು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ URLಆಗಿದೆ.

ಮೋದಿಕೇರ್ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ (Modicareinsurancescheme)

ಮೋದಿಕೇರ್ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ (Modicareinsurancescheme)

ಇದು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ URLಆಗಿದೆ.

ಗೆಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಡೇಟ್ ಹಿಂದಿ(Gadgets Update Hindi)

ಗೆಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಡೇಟ್ ಹಿಂದಿ(Gadgets Update Hindi)

ಇದು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ URLಆಗಿದೆ.

Chsma.in

Chsma.in

ಇದು URL ನಿಂದ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಕೌಂಟ್ ಯೋಜನಾ

ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಕೌಂಟ್ ಯೋಜನಾ

ಇದು URL ನಿಂದ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಗೆಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಡೇಟ್ ಹಿಂದಿ

ಗೆಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಡೇಟ್ ಹಿಂದಿ

ಇದು URL ನಿಂದ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಅಪ್ಲೈ ಡೆಸ್ಕ್

ಅಪ್ಲೈ ಡೆಸ್ಕ್

ಇದು URL ನಿಂದ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಗೋವಾ ಯೋಜನಾ

ಗೋವಾ ಯೋಜನಾ

ಇದು URL ನಿಂದ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಗವರ್ನೆಂಟ್ ಯೋಜನಾ (Govt-Yojna)

ಗವರ್ನೆಂಟ್ ಯೋಜನಾ (Govt-Yojna)

ಇದು URL ನಿಂದ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಕೌಂಟ್ ಯೋಜನಾ (Sukanya Samriddhi Account Yojana)

ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಕೌಂಟ್ ಯೋಜನಾ (Sukanya Samriddhi Account Yojana)

ಇದು URL ನಿಂದ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಪಿಎಂ ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನಾ

ಪಿಎಂ ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನಾ

ಇದು URL ನಿಂದ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನಾಯೇ (Sarkari Yojanaye)

ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನಾಯೇ (Sarkari Yojanaye)

ಇದು URL ನಿಂದ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.

 ನಮಸ್ತೇ ಕಿಸಾನ್

ನಮಸ್ತೇ ಕಿಸಾನ್

ಇದು URL ನಿಂದ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.

ದಿವ್ಯಾ ಜಾಬ್ಸ್ (Divya Jobs)

ದಿವ್ಯಾ ಜಾಬ್ಸ್ (Divya Jobs)

ಇದು URL ನಿಂದ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಮನಿ ಭಾಸ್ಕರ್ (Money Bhaskar)

ಮನಿ ಭಾಸ್ಕರ್ (Money Bhaskar)

ಇದು URL ನಿಂದ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಯೋಗಿ ಯೋಜನಾ (Yogi Yojana)

ಯೋಗಿ ಯೋಜನಾ (Yogi Yojana)

ಇದು URL ನಿಂದ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಮೇರಾ ಪಿಎಂಜಯ್ (Mera Pmjay)

ಮೇರಾ ಪಿಎಂಜಯ್ (Mera Pmjay)

ಇದು URL ನಿಂದ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

Read more about:
English summary
Government has declared these 37 health websites as fake, check the full list here

ಉತ್ತಮ ಫೋನ್‌ಗಳು

ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Gizbot sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Gizbot website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more