Subscribe to Gizbot

ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ...ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

Posted By:

ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇರುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆಯೋ ಟೆಕ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್‌ ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆ ಕಂಪೆನಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಂಪೆನಿಯನ್ನೇ ಲೋಗೋವನ್ನೇ ತೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಕಾರ್‌ನಲ್ಲೂ ಆಪಲ್‌ನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಮೂಲಕ ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಫ್ರೀ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ರೀತಿಯ ಆಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ತಾನೆ? ಒಂದೊಂದೆ ಪುಟ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆನಂದಿಸಿ.

ಲಿಂಕ್‌ : ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಯ ಟಾಪ್‌ -10 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಗಿಜ್‌ಬಾಟ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ
 ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

 ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

 ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

 ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

 ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

 ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

 ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

 ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

 ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

 ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

 ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

 ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

 ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

 ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

 ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

 ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

 ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

 ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

ಆಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಜೈ.ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಜೈ

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಗಿಜ್‌ಬಾಟ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ
Opinion Poll

Social Counting

ಇಡೀ ದಿನದ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿಿ- Kannada Gizbot